Groep 1-2-3

Groep 1-2-3 voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben gezien hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen (en didactische voorsprong) een specifieke leeromgeving nodig om tot ontplooiing te komen binnen het onderwijs. Het onderwijs heeft als taak leerlingen te begeleiden en te stimuleren om hun unieke individuele talenten tot bloei te laten komen. Hiervoor is het noodzakelijk leerlingen te zien als individu met een specifiek karakter, interesses, gewoontes, gevoelens en uitdagingen. Het handelen van de leerkracht moet aansluiten bij deze uniciteit om een mis-match met onderwijs te voorkomen. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong vragen om een ander onderwijsaanbod en een omgeving met ontwikkelingsgelijken. Ontwikkelingsgelijken kunnen zorgen voor de sociaal-emotionele ondersteuning die nodig is om zich succesvol te ontwikkelen.