Aanbod leerstof

Op Linus-onderwijs wordt de leerstof compact en versneld aangeboden waardoor ruimte ontstaat om naast de kerndoelen (rekenen, taal, spelling begrijpend lezen, wereldoriëntatie) meer ‘surplus’ aan te bieden. Voorbeelden van het ‘surplus’–aanbod zijn:

 • meerdere vreemde talen (vanaf groep 4 wordt Engels als basisleerstof aangeboden)
 • Linus-Kit (complexe taal/reken opdrachten)
 • Pittige Plustorens
 • techniek
 • schaken
 • eigen onderzoeken
 • gastlessen
 • excursies
 • groep 8 volgt modules die door het VWO op Linus-onderwijs worden verzorgd
 • filosofie
 • klassieke talen
 • practicum biologie, scheikunde, natuurkunde