Engels

Hieronder vind je een overzicht welke lessen de leerkracht in de betreffende groep aanbied. Binnen het digitale programma kunnen de kinderen binnen hun eigen niveau verder werken.

Groep Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8
Unit 1 t/m 3 Unit 4 t/m 8 Unit 1 t/m 8 Unit 1 t/m 8 Unit 1 t/m 8 Unit 1 t/m 8 Unit 1 t/m 8 Unit 1 t/m 8 Unit 1 t/m 8
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X

 

Per groep zal het aanbod verder uitgelegd worden. Een nieuwe leerling op Linus-onderwijs zal digitaal altijd moeten starten bij level 1 om kennis te maken met de digitale leeromgeving, maar kan hier in overleg met de leerkracht in sneltreinvaart doorheen.

Groep 4:

Aan het einde van groep 4 hebben de kinderen kennis gemaakt met de inwoners en plaatsen binnen Little Bridge. De kinderen starten met zichzelf voor te stellen in het Engels, leren plaatsen kennen waar kinderen komen, kleuren benoemen en kennen de familienamen. Dit betekent dat de kinderen unit 1 t/m 3 van level 1 beheersen.

Engels in groep 4 staat in het teken van het begin van de Engelse spreekvaardigheid. De kinderen werken met een digitaal programma en lessen in de klas.

Groep 5:

Aan het einde van groep 5 verwachten wij dat de kinderen in het Engels gemakkelijke conversaties kunnen voeren, waarbij ze zich voor kunnen stellen (uitgebreid) , informatie over zichzelf kunnen geven, persoonlijke informatie aan een ander kunnen vragen, voorwerpen kunnen benoemen en kennismaken met de eerste werkwoorden en de vervoegingen hiervan. Hiervoor dienen de leerlingen level 1 van Little Bridge behaald te hebben.

Groep 6:

Aan het einde van groep 6 verwachten wij dat de kinderen in het Engels kunnen aangeven wat ze leuk/niet leuk vinden, objecten binnen een huis benoemen, tijdsbepaling, aangeven wat je kunt eten en drinken, vragen stellen aan een ander (basis), kledingstukken, dieren, vervoersmiddelen en sporten benoemen.

Hiervoor dienen de leerlingen level 2 van Little Bridge behaald te hebben

Groep 7:

Aan het einde van groep 7 verwachten wij dat de kinderen in het Engels kunnen aangeven wat ze in het dagelijkse leven doen, vertellen hoe het weer is, meer diepgang binnen de tijdsbepaling, werkwoorden (meer diepgang), nummers tot 100, omschrijving van mensen, bespreken van wekelijkse routines, vertellen wat je graag wilt doen of juist niet, korte verhalen beschrijven en vertellen. Hiervoor dienen de leerlingen level 3 van Little Bridge behaald te hebben

Groep 8:

Aan het einde van groep 8 verwachten wij dat de kinderen in het Engels vergelijkingen kunnen maken, tegenwoordige en verleden tijd, suggereren en beslissen wat je in het weekend gaat doen, verschijningen beschrijven en vertellen wat je niet goed of niet fijn vindt. Hiervoor dienen de leerlingen level 4 van Little Bridge behaald te hebben