Fysiotherapeut

Topfysiotherapie Drunen, praktijk voor fysiotherapie.

Mijn naam is Kirsten Couwenberg en ik ben werkzaam als kinderfysiotherapeut bij Topfysiotherapie Drunen.

Sinds een aantal jaar werk ik samen met Linus-Onderwijs en ondersteun ik, indien nodig, bij de motorische ontwikkeling van de kinderen op school.

Op onze opleiding leren we weinig over hoogbegaafdheid dus het was voor mij een leuke uitdaging om me hierin meer te gaan verdiepen. Erg interessant om meer te leren over de relatie met hoogbegaafdheid en motorische ontwikkeling en de benaderingswijze naar deze kinderen.

Kinderen kunnen bij mij terecht voor problemen in de fijn- en grof motorische ontwikkeling. Uitgangspunt voor het starten van de behandeling is de hulpvraag van kind en/of ouders.

 

Fijne motoriek

Schrijven, een actuele schoolse vaardigheid. Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Schrijven is een moeilijke vaardigheid. Bij de meeste kinderen verloopt dit leerproces zonder problemen. Dit geldt echter niet voor alle kinderen. Hoewel het aanleren van schrijven een schoolse vaardigheid is, blijkt de motorische component een grote rol te spelen. Wanneer de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.

 

Grove motoriek

Bij kinderen met hoogbegaafdheid is het bekend dat ze wat vaker motorische onrust hebben. Deze kan ontstaan omdat er te weinig informatie vanuit het lichaam wordt waargenomen of ontstaat door te weinig spierspanning (te weinig geoefend lichaam). Kinderen kunnen hierdoor moeite ervaren met hun grove motoriek. Het kind kan moeite hebben met rennen, springen, klimmen of het gooien en vangen van een bal. Een 'onhandige' motoriek en veel struikelen of vallen kunnen reden zijn om advies te vragen.

 

Kinderfysiotherapeutische werkwijze

De diagnostiek bij de kinderfysiotherapeut is erop gericht duidelijkheid te scheppen of er voornamelijk sprake is van een cognitieve of motorische oorzaak voor de hulpvraag. Middels observaties en meetinstrumenten zal de hulpvraag in kaart worden gebracht. Daarna wordt gekeken wat de oorzaak kan zijn en of kinderfysiotherapie zinvol zal zijn.

 

Vergoeding

Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Dit geldt met een maximum van 18 behandelingen. Na 18 behandelingen is vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering. Bij twijfel over de ontwikkeling van uw kind kunt u rechtstreeks contact opnemen met de kinderfysiotherapeut, een verwijsbrief is niet nodig.

Aanmelden kan uiteraard ook na verwijzing van een arts (een consultatiebureauarts, huisarts of specialist).

Wilt u meer weten over kinderfysiotherapie, neemt u dan contact met mij op of neem een kijkje op onze website.

https://www.topfysiotherapie.nl/praktijken/drunen/
T: 0416 - 376575