Linus-onderwijs Drunen

Linus-onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een onderwijsvoorziening voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod  krijgen binnen het reguliere onderwijs. Onze missie is de uniciteit van de hoogbegaafde leerling versterken voor een duurzame positionering in de maatschappij.

De kernwaarden van Linus-onderwijs kunnen we als volgt omschrijven:

Linus Onderwijs

Visie van Linus-onderwijs

Wij erkennen bovenstaande kernwaarden en willen daaraan bijdragen door leerlingen in hun eigenheid te erkennen en leerlingen de mogelijkheid te geven zich binnen de onderwijscontext te herkennen in interactie met Peers. Door leerlingen te coachen in hun persoonlijke leervragen en eigenaarschap te geven over hun leerdoelen werken we aan de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid, zelfontplooiing en cognitieve vaardigheden en strategieën.

Laatste nieuws

First Lego League 2020-2021

De finale van de FLL (First Lego Leage) vond plaats op maandag 9 november. Uit groep 8A en 8B deden 3 teams mee. Elk team gaat een onderzoek doen. Dat begint met het thema, deze keer “RePLAY”. Dan gaan ze problemen bedenken, bijvoorbeeld: “Speeltuinen worden saai als ze lang op één plek staan”. Daaruit gaan […]

POVO

Namens Povo nodigen wij u en uw kind van harte uit voor een digitale informatieavond, waarop u informatie kunt krijgen over de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Vanwege de coronacrisis is het fysieke contact ingeperkt. Grote groepen mensen worden door de maatregelen van de regering niet meer op één locatie toegelaten. Daarom hebben […]

Predicaat goed

Inspectiebezoek maart 2020 Linus-onderwijs, een voltijdshoogbegaafdheidsvoorziening, is een goede school. De inspectie van onderwijs waardeert de kwaliteit op Linus-onderwijs als goed. Linus-onderwijs is een school met een onderzoekend en op ontwikkeling gericht team. Het team is gericht op beiden van een passend en stimulerend aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen weet dit in de praktijk succesvol […]

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

School feiten

Aantal leerlingen
148
Aantal leerkrachten
16
Aantal groepen
7
Leeftijd van de school
10