Linus-onderwijs Drunen

Linus-onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een onderwijsvoorziening voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod  krijgen binnen het reguliere onderwijs. Onze missie is de uniciteit van de hoogbegaafde leerling versterken voor een duurzame positionering in de maatschappij.

De kernwaarden van Linus-onderwijs kunnen we als volgt omschrijven:

Linus Onderwijs

Visie van Linus-onderwijs

Wij erkennen bovenstaande kernwaarden en willen daaraan bijdragen door leerlingen in hun eigenheid te erkennen en leerlingen de mogelijkheid te geven zich binnen de onderwijscontext te herkennen in interactie met Peers. Door leerlingen te coachen in hun persoonlijke leervragen en eigenaarschap te geven over hun leerdoelen werken we aan de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid, zelfontplooiing en cognitieve vaardigheden en strategieën.

Laatste nieuws

Kim Lijbers over academische leerkrachten

Kim Lijbers ”Ik hoop dat scholen en schoolbesturen steeds meer bekend raken met de meerwaarde van academische leerkrachten. Door academische leerkrachten passende taken aan te bieden, zullen de scholen het meeste profiteren van de kennis en vaardigheden van deze leerkrachten, wat uiteindelijk het onderwijs aan de leerlingen ten goede zal komen.” Opleiding en loopbaan Als […]

FLL Krantenartikel

 

Vacature

Er zijn momenteel twee vacatures op Linus-onderwijs Drunen. Klik hieronder voor de vacatures. Zwangerschapsverlof groep 5: Vacature Linus-onderwijs Zwangerschapsverlof groep 8: Vacature Linus-onderwijs Gr_8

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

School feiten

Aantal leerlingen
148
Aantal leerkrachten
16
Aantal groepen
7
Leeftijd van de school
10