Linus-onderwijs Drunen

Linus-onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een onderwijsvoorziening voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod  krijgen binnen het reguliere onderwijs. Onze missie is de uniciteit van de hoogbegaafde leerling versterken voor een duurzame positionering in de maatschappij.

De kernwaarden van Linus-onderwijs kunnen we als volgt omschrijven:

Linus Onderwijs

Visie van Linus-onderwijs

Wij erkennen bovenstaande kernwaarden en willen daaraan bijdragen door leerlingen in hun eigenheid te erkennen en leerlingen de mogelijkheid te geven zich binnen de onderwijscontext te herkennen in interactie met Peers. Door leerlingen te coachen in hun persoonlijke leervragen en eigenaarschap te geven over hun leerdoelen werken we aan de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid, zelfontplooiing en cognitieve vaardigheden en strategieën.

Laatste nieuws

Kim Lijbers over academische leerkrachten

Kim Lijbers ”Ik hoop dat scholen en schoolbesturen steeds meer bekend raken met de meerwaarde van academische leerkrachten. Door academische leerkrachten passende taken aan te bieden, zullen de scholen het meeste profiteren van de kennis en vaardigheden van deze leerkrachten, wat uiteindelijk het onderwijs aan de leerlingen ten goede zal komen.” Opleiding en loopbaan Als […]

FLL Krantenartikel

 

Spacebuzz

Super vet! Het was echt super vet. Als je met je groepje naar de Spacebuzz mocht, ging je eerst op een soort gamestoel zitten. Daarna deed je een VR bril op. Je zat klaar om gelanceerd te worden. Je zag ook elke keer Andre Kuipers die vertelde over waar je was, en wat je zag. […]

Nicole Rosinga
Chantal Janssen
Emile Mutsaers
 
Nanda Heikamp
Loes Donkers
 
Kim Lijbers
Demi Boomsluiter
Denise Kramer
 
Nicole Smits
Mariëtte Melissen
Paula Llamas
 
Ilja Hoogenberg-Engbers
Eva Schenk
Linda van der Steen
 

School feiten

Aantal leerlingen
148
Aantal leerkrachten
16
Aantal groepen
7
Leeftijd van de school
10