Linus-onderwijs Drunen

Linus-onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een onderwijsvoorziening voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod  krijgen binnen het reguliere onderwijs. Onze missie is de uniciteit van de hoogbegaafde leerling versterken voor een duurzame positionering in de maatschappij.

De kernwaarden van Linus-onderwijs kunnen we als volgt omschrijven:

Linus Onderwijs

Visie van Linus-onderwijs

Wij erkennen bovenstaande kernwaarden en willen daaraan bijdragen door leerlingen in hun eigenheid te erkennen en leerlingen de mogelijkheid te geven zich binnen de onderwijscontext te herkennen in interactie met Peers. Door leerlingen te coachen in hun persoonlijke leervragen en eigenaarschap te geven over hun leerdoelen werken we aan de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid, zelfontplooiing en cognitieve vaardigheden en strategieën.

Laatste nieuws

Mijn eerste dag op LINUS

Mijn eerste week op LINUS. De eerste keer dat ik naar LINUS […]

Kim Lijbers over academische leerkrachten

Kim Lijbers ”Ik hoop dat scholen en schoolbesturen steeds meer bekend raken […]

FLL Krantenartikel

 

Nicole Rosinga
Chantal Janssen
Emile Mutsaers
 
Nanda Heikamp
Loes Donkers
Erik van Hout
 
Demi Boomsluiter
Marit van der Pas
Hans Dubbelman
 
Nicole Smits
Karin Verhoeven
Margot van der Hamsvoort
 
Ilja Hoogenberg-Engbers
Eva Schenk
 

School feiten

Aantal leerlingen
148
Aantal leerkrachten
16
Aantal groepen
7
Leeftijd van de school
10