Leereigenschappen

Hoogbegaafde leerlingen vertonen vaak een grote honger naar kennis en nieuwe inhoud. Zonder veel inspanning pikken ze leerinhouden op. Vaak ontwikkelen ze echter weinig of geen leer- of studievaardigheden en vervelen ze zich snel. Hun intelligentie gebruiken ze soms om problemen te ontwijken. Ook hoogbegaafden kunnen faalangst en problematisch gedrag ontwikkelen.

Hoogbegaafde kinderen kunnen een aantal sterke eigenschappen hebben. Ze zijn vaak leergierig en gaan graag diep op zaken door. De kennis van de eigen interessegebieden is vaak groot en ze kunnen scherp waarnemen en observeren. Deze kinderen zijn vaak prestatiegericht. De kans bestaat dat zij door onzorgvuldigheid, maar ook doordat zij ervan uitgaan dat zij de opdracht al snappen, onjuiste oplossingsstrategieën gaan toepassen. Het is van groot belang dat de leerkracht de leerling volgt in het toepassen van strategieën. Het kritisch kijken naar zichzelf moet worden gestimuleerd.

De leerlingen beschikken over een sterk redeneervermogen, leggen snel verbanden en kunnen creatieve oplossingen bedenken. Bij voldoende uitdaging zal er een grote vooruitgang in het leren te zien zijn en zijn ze in staat veel leerstof in een snel tempo te verwerken. Hoogbegaafde leerlingen werken graag zelfstandig en kunnen zich goed focussen wanneer ze zich ergens voor interesseren. Op Linus-Onderwijs wordt middels een schema, dagelijks samengewerkt.

Hoogbegaafde leerlingen hebben leereigenschappen die bij gemiddeld intelligente leerlingen minder vaak voorkomen, zoals:

 • Weinig behoefte aan uitgebreide instructie
 • Weinig behoefte aan herhaling- en oefenstof
 • Een hoog werktempo

Het is belangrijk om leerlingen in hun eigen tempo de leerstof te laten verwerken. De leerlingen wachten niet op elkaar maar gaan, nadat zij klaar zijn met de basisstof (taakwerk), werken aan diverse verdiepings-  en verrijkingsopdrachten. Om verschillende denkvaardigheden te stimuleren is het van belang dat deze opdrachten:

 • Uitdagend zijn en een beroep doen op creatieve denkvaardigheden
 • Open opdrachten zijn
 • Een hoog abstractieniveau hebben en een hoge mate van complexiteit
 • Verrijkend zijn ten opzichte van reguliere leerstof
 • Stimulerend zijn voor een onderzoekende houding
 • Een kritische houding ontlokken
 • Een beroep doen op zelfstandigheid
 • Uitlokken tot interactie
 • Uitnodigen tot reflectie