Toelatingscriteria

  1. Het kind moet aantoonbaar hoogbegaafd zijn. In de praktijk houdt dit in dat een intelligentieonderzoek overlegd zal moeten worden of een ander onderzoek waaruit onweerlegbaar duidelijk wordt dat het kind hoogbegaafd is. Wij hanteren een gemiddeld totaal IQ van 130 of hoger. Het psychologisch onderzoek mag niet ouder dan twee jaar zijn.
  2. Een positief advies van de basisschool.
  3. De gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem van de school van herkomst, waarin tenminste zijn opgenomen: - de behaalde citoscores - de gegevens uit het leerlingvolgsysteem ‘sociaal emotionele ontwikkeling’.
  4. De uitkomst van het intakegesprek met de coördinator van Linus-onderwijs.

Soms wordt besloten om de leerling in de reguliere setting te observeren. De uitkomsten van deze observatie(s) worden meegenomen in het besluit tot mogelijke plaatsing.

 

Bijdrage

Op dit moment wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 300,- per kind per jaar. Van deze vrijwillige bijdrage worden licenties, ICT-materialen, gastlessen, excursies en onderwijsleermaterialen bekostigd. Het niet voldoen van de vrijwillige bijdrage heeft tot gevolg dat de leerling wel het basisprogramma van Linus-onderwijs volgt maar niet deelneemt aan deze ‘surplus’- activiteiten