Linus-onderwijs advies

Diensten Linus-onderwijs en Calvin, Uniek in onderwijs

Versie 13 oktober 2020

De afgelopen jaren hebben we onze expertise kosteloos gedeeld met onze omgeving, zowel binnen Stichting Scala als buiten Stichting Scala. Voor deze expertise hadden we geen tarieven, echter nu is het moment we onze bedrijfsvoering meer kostendekkend gaan inrichten. Onze hoofdtaak is namelijk onderwijs verzorgen op Linus-onderwijs en Calvin. En daarnaast willen we onze expertise natuurlijk delen.

Wanneer de omgeving gebruik wil maken van onze specifieke expertise betekent dat ze ervoor moeten gaan betalen.

Er zijn verschillende diensten die wij kunnen aanbieden:

 Stichting ScalaBuiten Stichting Scala
Ondersteuning bij onderwijsinhoud€58,- per uur (voorbereiding en uitvoering)€78,- per uur (voorbereiding, reistijd en uitvoering) exclusief reiskosten
Traject Plus in de klasin overleg
Traject opstarten plusklasin overleg
Denksleutelbord€75,-€75,- exclusief portokosten
Voorlichting hoogbegaafdheid€58,- per uur (voorbereiding en uitvoering)€78,- per uur (voorbereiding, reistijd en uitvoering) exclusief reiskosten
Workshop Onderpresteren€174,- exclusief materialen€234,- exclusief reistijd, reiskosten en materialen
Workshop Signaleren van ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid€174,- exclusief materialen€234,- exclusief reistijd, reiskosten en materialen
Voorlichting ontwikkelingsvoorsprong€58,- per uur (voorbereiding en uitvoering)€78,- per uur (voorbereiding, reistijd en uitvoering) exclusief reiskosten
Workshop 'Robotisering'(3 uur)€174,- exclusief materialen€234,- exclusief reistijd, reiskosten en materialen
Workshop 'Compacten en verrijken'(3 uur)€174,-€234,- exclusief reistijd, reiskosten en materialen
Workshop 'Educatief partnerschap' voor ouders en leerkrachten€174,-€234,- exclusief reistijd, reiskosten en materialen
Workshop 'Hoog en meer begaafdheid' (3 sessies van 1,5 uur o.l.v. 2 medewerkers)€508,-€702,- exclusief reistijd en reiskosten
Workshop 'Executieve functies in relatie met denkspellen'€174,-€234,- exclusief reistijd, reiskosten en materialen
Workshop 'Loose Parts'€174,-€234,- exclusief reistijd, reiskosten en materialen
Informatie en rondleiding op Linus-onderwijs (moederschool)€100,- voor anderhalf uur met max. 4 personen
Informatie en rondleiding op Calvin, uniek in onderwijs€60,- voor 1 uur met max. 1 persoon
Advies op locatie€58,- per uur (voorbereiding en uitvoering)€78,- per uur (voorbereiding, reistijd en uitvoering) exclusief reiskosten
Ondersteuning voor specifieke leerling/leerkracht€58,- per uur (voorbereiding en uitvoering)€78,- per uur (voorbereiding, reistijd en uitvoering) exclusief reiskosten
Ondersteuning bij onderwijs op afstand€15,- per kwartier exclusief licentiekosten
Bijwonen specifieke scholingin overlegin overleg
Concept in eigen omgeving opstarten (centraal staat hierbij visie en missie van het onderwijs, kwaliteit dient gewaarborgd te blijven)in overleg,
0,1 fte op jaarbasis
in overleg
0,1 fte op jaarbasis

Gebruik maken van de diensten van Linus-onderwijs of Calvin, uniek in onderwijs? Neem dan contact op met de directeur van Linus-onderwijs, Nicole Smits (nicole.smits@scalascholen.nl of 06-46945917)