MR Deelraad

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). Linus onderwijs is een voorziening onder RkBs Het Kompas. Vanwege de omvang en locatie van Linus onderwijs heeft de MR-Kompas de medezeggenschap over Linus onderwijs 1 april 2015 overgedragen aan een eigen deelraad (DR).

De DR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbetering van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fuseren met een andere school, besteding van de vrijwillige ouderbijdrage (schoolgedeelte), werkdrukgelden, NPO-gelden en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en over diverse andere activiteiten.

In de DR zitten vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding, gekozen door de ouders) en vertegenwoordigers van leerkrachten (de personeelsgelding, gekozen door het schoolteam). Alle ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de DR.

De deelraad behartigt de belangen an alle leerlingen en leerkrachten. Persoonlijke casusen worden hier niet besproken, de zaken die effect hebben op de ontwikkeling van de gehele school staan centraal.

 

De deelraad kent de volgende samenstelling:

Carolien Keulemans
Voorzitter DR en lid van de oudergeleding
Klik hier om een email te sturen.
Juliette Hendriks - Bos
Lid van de oudergeleding
Frans van Lieshout
Lid oudergeleding
Loes Donkers
Secretaris en lid personeelsgeleding
Klik hier om een email te sturen.
Karin Vroege
lid personeelsgeleding
Nanda Heikamp
Lid personeelsgeleding
Klik hier om een email te sturen.

De vergaderingen starten om 19.30 uur.

7 februari 2022 (fysiek op school)
11 april 2022 (fysiek op school)
13 juni 2022 (online)

Mocht u in contact willen komen met de Deelraad kunt u contact opnemen met:
Voorzitter: Carolien Keulemans (deelraad.linus@scalascholen.nl)
Secretaris: Loes Donkers (loes.donkers@scalascholen.nl)