MR Deelraad

De medezeggenschap op Linus-Onderwijs is door de MR van basisschool 't Kompas gedelegeerd aan de Deelraad Linus-Onderwijs. De deelraad kent de volgende samenstelling:

Carolien Keulemans
Voorzitter DR en lid van de oudergeleding
Klik hier om een email te sturen.
Juliette Hendriks - Bos
Lid van de oudergeleding
Frans van Lieshout
Lid oudergeleding
Loes Donkers
Secretaris en lid personeelsgeleding
Klik hier om een email te sturen.
Karin Verhoeven
lid personeelsgeleding
Nanda Heijkamp
Lid personeelsgeleding
Klik hier om een email te sturen.

De vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden momenteel i.v.m. corona digitaal plaats.

Week 38: 15 september 2020
Week 46: 9 november 2020
Week 6: 8 februari 2021
Week 16: 19 april 2021
Week 22: 31 mei 2021
Week 26: 28 juni 2021

Mocht u in contact willen komen met de Deelraad kunt u contact opnemen met:
Voorzitter: Carolien Keulemans (deelraad.linus@scalascholen.nl)
Secretaris: Loes Donkers (loes.donkers@scalascholen.nl)