Onze School

Deze pagina is met zorg opgesteld om u als ouder een zo goed mogelijk beeld te kunnen laten vormen over onze school

Klik op een van de onderstaande iconen om het desbetreffende item te openen.

Het Team
Alle leerkrachten van Linus-Onderwijs op 1 pagina.
Schooltijden
Schooltijden en vrije dagen voor dit schooljaar.
Schoolgids-plan
Het schoolplan voor 2016-2020 en de schoolgids voor dit schooljaar.
MR deelraad
De medezeggenschap op Linus-Onderwijs is door de MR van basisschool 't Kompas gedelegeerd aan de Deelraad Linus-Onderwijs.
Oudervereniging (OV)

De vereniging heeft als doel om nuttige en leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen van Linus-Onderwijs.

 

Schoollied

Linus-Onderwijs heeft sinds het schooljaar 2017-2018 een schoollied.