Oudervereniging (OV)

Sinds 18 maart 2015 heeft Linus-onderwijs een eigen Oudervereniging. Deze vereniging heeft als doel om nuttige en leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen van Linus-onderwijs, bekostigd uit de ouderbijdrage. De leerlingen van Linus-Onderwijs hebben immers behoefte aan extra uitdagingen en activiteiten en die gaan wij, in afstemming met het schoolteam, voor ze regelen!

Natuurlijk zijn we er voor om feestdagen in de school te organiseren, zoals de kerstviering, Sinterklaas, carnaval enzovoort. Maar we willen de leerlingen óók meenemen naar musea. We willen bijzondere lessen door speciale docenten laten geven. Misschien moeten de kinderen eens de natuur in, om hen dáár dingen te laten ontdekken, of misschien zijn er wel bijzondere bedrijven en beroepen die we kunnen gaan bekijken. En wie regelt de schoolfotograaf? De laatste schoolweek van groep 8?
Best belangrijk dus, een goede oudervereniging!

Communicatie met de ouders
We vinden het erg belangrijk dat alles wat we organiseren enthousiast ondersteund wordt door de andere ouders. We vragen dan ook nadrukkelijk om uw ideeën! Ook als u zelf mee wilt helpen met de activiteiten die georganiseerd worden horen we dat graag.
Het e-mailadres van de oudervereniging is: oudervereniginglinus@gmail.com

Het bestuur
Het bestuur van de Oudervereniging Linus-onderwijs bestaat uit 6 personen.

Inge Kuijsters
Voorzitter
Inge Jonkers
Lid
Renate den Engelse
Lid
Linda Hogervorst
Lid
Nicole Smits
Adviserend lid

Vergaderdata:

  • 7 oktober 2020
  • 11 november 2020
  • 10 februari 2021
  • 10 maart 2021
  • 14 april 2021
  • 14 juni 2021

De ALV van de OV zal plaatsvinden op 12 november 2020 om 19.30. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. Je kunt je bij de OV aanmelden voor deze vergadering.

Meer informatie

Via onderstaande links kunt u binnenkort meer informatie over de Oudervereniging Linus-Onderwijs downloaden: