In de gemeente Heusden wonen circa 43.000 mensen verspreid over 11 kernen. Het basisonderwijs in de gemeente wordt door 12 katholieke, 3 openbare en 1 algemeen bijzondere school verzorgd.
Deze scholen horen bij Stichting Scala. Er werken ruim 300 medewerkers bij de stichting.

Visie

Gezinnen hebben verschillende levensstijlen. Kinderen hebben een eigen stijl van leren. Onderwijs dient in de visie van Scala aan te sluiten op die verschillen. Daarom vinden wij dat de scholen zich op hun eigen wijze dienen te profileren. Dan is er wat te kiezen voor ouders. Tegen deze achtergrond vraagt Scala van de scholen twee dingen:

  • Zorg dat de school past in de omgeving (buurt, wijk, dorp, geschiedenis, ouders en kinderen);
  • Zorg dat de school een eigen karakteristiek profiel ontwikkelt.

Dit biedt een scala aan mogelijkheden voor de ouders met betrekking tot de schoolkeuze. Het is aan de ouders om een passende school te kiezen voor hun kind. De schoolleiding en ook leraren kunnen ouders daarbij van dienst zijn. Dit geeft tevens de mogelijkheid om aan elk kind het onderwijs te geven dat past bij het eigen scala van talenten. Want dat is de inzet van het onderwijs van Scala: dat elk kind de eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Ter ondersteuning daarvan zorgt Scala voor een veilige omgeving die uitnodigt en uitdaagt.

Voor de organisatie van Scala betekent dit dat alle activiteiten zich richten op het onderwijs. Dat vraagt een hoge kwaliteit aan facilitaire en organisatorische ondersteuning. Dat biedt Scala de mogelijkheid om ook het personeel ruim de kans te geven in een heldere organisatie eigen talenten en competenties te ontwikkelen.  Diversiteit  en kwaliteit worden daarmee steeds meer kenmerken van het Scala onderwijs. Toegerust met dit onderwijs kunnen de kinderen met een rijke uitrusting  de wijde wereld in voor hun verdere ontwikkeling.
www.scalascholen.nl