Rekenen

                                                               Rekenen

 

 

 

 

Op Linus onderwijs zijn we het afgelopen jaar in de groepen 4 en 5 begonnen om het rekenen in te richten volgens de visie die beschreven is in het boek Rekenonderwijs kan anders (Janson, 2017). Rekenwiskunde doelen verhouding zich eigenlijk tot elkaar als een compact spoorwegnet. De rekendoelen zijn beschreven in leerroutes. De volgende leerroutes worden onderscheiden:

  • getallen
  • bewerkingen: optellen en aftrekken
  • bewerkingen: vermenigvuldigen en delen
  • bewerkingen met gebroken getallen en met verhoudingsgetallen
  • meten
  • klok
  • kalender
  • meetkunde
  • verbanden zichtbaar maken

Elke leerroute heeft verschillende perrons. Leerlingen volgen elk spoor in hun eigen tempo. Tussen de leerroutes zijn verschillende dwarsverbanden. Wanneer leerlingen bepaalde perrons hebben behaald kunnen ze ook verder op een andere leerroute.

We zijn voortdurend met leerlingen in gesprek over hun ontwikkelingen op het gebied van rekenen. De leerroutes zijn visueel gemaakt waardoor leerlingen zelf ook goed weten waar ze staan en wat er te ontdekken valt. Leerlingen hebben eigenaarschap over hun eigen leerdoelen. We gaan uit van zelf onderzoekend en ervarend leren. Rekenen moet betekenisvol en functioneel zijn.

Leerlingen oefenen basale rekenvaardigheden op allerlei manieren (spel, op papier, bewegend leren etc.). Daarnaast krijgen de leerlingen binnen de verschillende thema’s verschillende geïntegreerde activiteiten om hun rekenvaardigheden toe te passen.

In de bovenbouwgroepen 6-8 op Linus werken we nu onder andere uit de methode WisWijz. In de toekomst willen we de werkwijze van de groepen 4 en 5 uitbreiden naar de bovenbouw.