Nieuws vanuit de kinderen

First Lego League 2020-2021

Posted on

De finale van de FLL (First Lego Leage) vond plaats op maandag 9 november. Uit groep 8A en 8B deden 3 teams mee. Elk team gaat een onderzoek doen. Dat begint met het thema, deze keer “RePLAY”. Dan gaan ze problemen bedenken, bijvoorbeeld: “Speeltuinen worden saai als ze lang op één plek staan”. Daaruit gaan […]

Nieuws vanuit de school

POVO

Posted on

Namens Povo nodigen wij u en uw kind van harte uit voor een digitale informatieavond, waarop u informatie kunt krijgen over de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Vanwege de coronacrisis is het fysieke contact ingeperkt. Grote groepen mensen worden door de maatregelen van de regering niet meer op één locatie toegelaten. Daarom hebben […]

Nieuws vanuit de school

Predicaat goed

Posted on

Inspectiebezoek maart 2020 Linus-onderwijs, een voltijdshoogbegaafdheidsvoorziening, is een goede school. De inspectie van onderwijs waardeert de kwaliteit op Linus-onderwijs als goed. Linus-onderwijs is een school met een onderzoekend en op ontwikkeling gericht team. Het team is gericht op beiden van een passend en stimulerend aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen weet dit in de praktijk succesvol […]

Nieuws vanuit de school

enIQma

Posted on

Het lukt nog niet altijd om ook de begaafde leerlingen in  het (regulier) onderwijs passend te begeleiden. Om begaafde leerlingen goed te kunnen begeleiden, is het in de eerste plaats nodig om een begaafde leerling te herkennen. Daarom is het spel enIQma ontworpen! Klik hieronder voor het volledige artikel. BAKX e.a. enIQma ZP7 nov 2020

Nieuws vanuit de kinderen

Een dag in groep 7 (door groep 7)

Posted on

Een dag in groep 7 verloopt meestal als volgt: We beginnen met zelfstandig lezen, daarna hebben we een kort gesprekje. De juf presenteert het dagrooster en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan we daarna beginnen met taakwerk. Taakwerk bestaat uit rekenen, taal, spelling, Muiswerk, verrijkende en verdiepende opdrachten. Om 10.15 gaan we buiten spelen […]

Nieuws vanuit de school

Groep 1-2-3

Posted on

Groep 1-2-3 voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong Jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben gezien hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen (en didactische voorsprong) een specifieke leeromgeving nodig om tot ontplooiing te komen binnen het onderwijs. Het onderwijs heeft als taak leerlingen te begeleiden en te stimuleren om hun unieke individuele talenten tot bloei te laten komen. Hiervoor is het […]

Nieuws vanuit de school

Informatiebijeenkomsten

Posted on

Wilt u meer weten over het onderwijsconcept van Linus-Onderwijs? Op maandag 12 oktober om 19.30 op Linus Driessen en op 16 november om 19.30 op Linus Rijen vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Wij zullen u kort vertellen hoe wij ons onderwijs inrichten en waarom we bepaalde keuzes maken. Wanneer u een bijeenkomst wilt bijwonen, kunt […]